O obxectivo deste blog é axudar o alumnado na preparación das aulas e mais dos exames, así como establecer un contacto directo vía internet.